Редакційна колегія


1. Головний редактор Камінський Олег Євгенович, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри інформаційного менеджменту;

2. Заступник головного редактора – Дем’яненко Володимир Віталійович, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри інформаційного менеджменту;

3. Відповідальний секретар – Потапенко Сергій Дмитрович, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри інформаційного менеджменту;

4. Бараник Зоя Павлівна, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», заступник завідувача кафедри статистики;

5. Великоіваненко Галина Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри економіко-математичного моделювання;

6. Вітлінський Вальдемар Володимирович, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри економіко-математичного моделювання;

7. Галіцин Володимир Костянтинович, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри інформаційного менеджменту;

8. Гладка Юлія Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри комп`ютерної математики та інформаційної безпеки;

9. Джалладова Ірада Агаєвна, доктор фізико-математичних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри комп`ютерної математики та інформаційної безпеки;

10. Lakatos Laszlo, dr. Eottvos Lorand Tudomanyegyetem, Komputeralgebra Tanszek (Угорщина).

11. Матвійчук Андрій Вікторович, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри економіко-математичного моделювання;

12. Піскунова Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

13. Рамазанов Султан Курбанович, доктор технічних наук, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри інформаційних систем в економіці

14. Ружичкова  Мирослава, професор, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok (Польша)

15. Скрипниченко Марія Іллівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук, завідувач відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

16. Скіцько Володимир Іванович, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри економіко-математичного моделювання;

17. Степаненко Ольга Петрівна, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри інформаційних систем в економіці; 

18. Хусаїнов Денис Яхьєвич, доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, академік АН ВШ України, професор кафедри моделювання складних систем