Редакційна колегія

 • В. К. Галіцин, д.е.н., проф. (гол. ред.);
 • О. Д. Шарапов, к.т.н., проф. (заст. гол. ред.);
 • І. В. Луняк, к.е.н., доц. (відп. секр.);
 • І. С. Благун, д.е.н., проф. (Івано- Франківськ, Україна);
 • А. П. Великий, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф.;
 • В. В. Вітлінський, д.е.н., проф.;
 • І. А. Джалладова, д.ф.-м.н., проф.;
 • Іманов Горхмаз Джахангір – огли, д.е.н., проф. (Азербайджан);
 • І. Г. Манцуров, чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф.;
 • А. В. Матвійчук, д.е.н., проф.;
 • О. П. Степаненко, д.е.н., проф.;
 • О. П. Суслов, д.е.н., проф.;
 • І. В. Чернишов, доктор економіки (Великобританія);
 • Lakatos László, dr. (Угорщина);
 • Marian Żukowski, dr hab., professor (Польща);
 • Natalia Iwaszczuk, dr hab., professor (Польща);
 • Wiesław Waszkielewicz dr hab., professor (Польща)