Випуск № 98

Зміст:

Бабенко Т. В., Лютий О. І., Петренко А. І. Поняття інтернету речей з точки зору інформаційної безпеки

Бабинюк О. І., Нагірна А. М., Нагорна О. В.  Алгоритм шифрування Lucifer та його криптоаналіз

Бєгун А. В., Гриценко К. А.  Системний аналіз інвестиційної політики України

Борисов Є. М., Барвінок А. С.  Поняття та сутність інклюзивного розвитку країни

Галіцин В. К., Галіцина О. В., Камінський О. Є.  Системний аналіз організації моніторингу хмарних платформ

Галузинський Г. П.  Багатокритеріальна оптимізація з використанням показникових функцій

Гращенко І. С., Донець А. Г., Онопрієнко О. Д.  Тенденції та прогноз розвитку зовнішньої торгівлі України

Григорак М. Ю., Овдієнко О. В.  Удосконалення системи класифікаційних ознак логістичної інфраструктури

Данильчук Г. Б.  Фрактальний та мультифрактальний аналіз сучасного стану світових фондових ринків

Дем’яненко В. В., Потапенко С. Д.  Оптимальне планування заходів удосконалення діяльності підприємств з урахуванням оцінок експертів у таблицях SWOT та PLIE

Карпунь О. В.  Використання краудсорсингу в логістиці «останньої милі», як спосіб підвищення якості обслуговування клієнтів

Кисіль Т. М.  Архітектура когнітрона в інтелектуальній банківській системі

Корзаченко О. В., Полторак В. І.  Методологічні засади щодо вибору IDS/IPS для організацій

Мамонова Г. В., Меднікова М. В.  Криптографічний аналіз алгоритму DES

Мозгаллі О. П., Рибалко Я. В., Синицький Р. К.  Інформаційна безпека у цифровій освіті в межах України

Урденко О. Г.  Системний аналіз ризиків управління інформаційною безпекою видовищних заходів

Устенко С. В., Валько Т. В.  Аналіз використання інформаційного ресурсу з медіапідтримки заходів міста

Харкянен О. В., Гладка Ю. А.  Інформаційна підтримка збуту продукції методами інтелектуального аналізу даних

Чугаєва О. В.  Математичний інструментарій і методи комп’ютерної математики для застосування в криптоаналізі

Щедріна О. І., Череда І. В.  Системний аналіз пошуку оптимальних рішень в економічних конфліктах

Випуск №97

Зміст:

 • Бабенко Т. В., Галіцина О. В.  Основні правила сучасної цифрової гігієни
 • Бараник З. П., Гопкало Б. С.  Досвід державного регулювання соціального захисту населення в Україні та країнах ЄС
 • Бєгун А. В., Осипова О. І., Урденко О. Г.  Про один з інструментів аудиту інформаційної безпеки підприємства
 • Василів В. Б., Василів Б. В.  Клієнтоорієнтований агрегатор масових відкритих онлайн курсів
 • Ващаєв С. С., Мамонова Г. В., Нечаєв Ю. А.  Математичне моделювання розподілу секрету в криптографії
 • Великоіваненко Г. І., Скіцько В. І., Кмитюк Т. Л.  Освітні технології як драйвер розвитку цифрової економіки
 • Галіцин В. К., Дем’яненко В. В., Камінський О. Є.  Системний аналіз цифрової трансформації транскордонної торгівлі
 • Гіваргізов І. Г.  Концепція дослідження стійкого розвитку банків та його цифровізація
 • Гладка Ю. А., Щедріна О. І., Загорний І. Р.  Новий метод шифрування Adiantium
 • Гращенко І. С., Краснюк М. Т., Краснюк С. О.  Удосконалення процесів формування та реалізації інвестиційного потенціалу авіапідприємств
 • Давиденко В. В.   Використання привентивного антикризового управління в діяльності підприємств
 • Дербенцев В. Д., Овчаренко А. А., Безкоровайний В. С.  Моніторинг стану часових рядів валютних котирувань з використанням рядів Фур’є
 • Джалладова І. А., Андрущенко Я. В.  Елементи теорії статистичного синтезу оптимальних радіотехнічних пристроїв
 • Корзаченко О. В., Піскунова О.В., Андрушко А. А.  Системний аналіз спрощенної системи оподаткування суб’єктів малих підприємництв
 • Остапович Т. В.  Проектування інфраструктури інноваційного програмного забезпечення комерційного банку
 • Петренко А. І.  Криптологія в Інтернеті речей
 • Петренко Л. М.  Системний підхід в правовій інформатиці
 • Потапенко С. Д. Особливості організації колективного серверного програмування у системі менеджменту створення Інтернет-ресурсів
 • Ситник Н.В., Кузик М. М. Комп’ютерна підтримка  управління процесом поселення в студентському містечку вищих навчальних закладів
 • Сільченко М. В., Горбов В. В., Горбова Ю. С.  IТ-компонента моніторингу якості освітнього процесу економічного університету
 • Устенко С. В., Загоровський І. В.  Можливості та перспективи криптовалют та технології blockchain